Ulica Žička, Veternik

Ulica Žička, Veternik

STAMBENA ZGRADA, Veternik, Ulica Žička
SPRATNOST: P+1+Pk
PARCELA: 2249/13, K.O. Veternik
NETO POVRŠINA:  405.99m2
BROJ STAMBENIH JEDINACA: 2 stambena objekta – 4 stambene jedinice po objektu
DOKUMENTACIJA: Građevinska dozvola
FAZA IZGRADNJE: U pripremi
Zgrada poseduje lift, kao i parking mesta za svaku stambenu jedinicu.