Objekti u pripremi

POGLEDAJTE NAŠU PONUDU PROJEKATA U PRIPREMI:

 

Vardarska 5 i 7, Novi Sad

STAMBENA ZGRADA, Novi Sad, Vardarska 5 i 7
SPRATNOST:
PARCELA:
NETO POVRŠINA: m2
BROJ STAMBENIH JEDINACA:
FAZA IZGRADNJE: u pripremi