Objekti u pripremi

POGLEDAJTE NAŠU PONUDU PROJEKATA U PRIPREMI:

 

Ulica Žička, Veternik

STAMBENA ZGRADA, Veternik, Ulica Žička
SPRATNOST: P+1+Pk
PARCELA: 2249/13, K.O. Veternik
NETO POVRŠINA: m2
BROJ STAMBENIH JEDINACA: 8 stambenih jedinica
FAZA IZGRADNJE: u pripremi