Objekti u pripremi

POGLEDAJTE NAŠU PONUDU PROJEKATA U PRIPREMI:

 

Slavonska bb, Veternik Novi Sad

STAMBENA ZGRADA, Novi Sad, Slavonska bb
SPRATNOST: P+1+Pk
PARCELA: 2255/22 k.o. Veternik Novi Sad, Slavonska 16
NETO POVRŠINA: m2
BROJ STAMBENIH JEDINACA:
POČETKA IZGRADNJE 01.2022. godine
FAZA IZGRADNJE: u pripremi

 

Vardarska 5 i 7, Novi Sad

STAMBENA ZGRADA, Novi Sad, Vardarska 5 i 7
SPRATNOST:
PARCELA:
NETO POVRŠINA: m2
BROJ STAMBENIH JEDINACA:
FAZA IZGRADNJE: u pripremi

 

Ulica Žička, Veternik

STAMBENA ZGRADA, Veternik, Ulica Žička
SPRATNOST: P+1+Pk
PARCELA: 2249/13, K.O. Veternik
NETO POVRŠINA: m2
BROJ STAMBENIH JEDINACA: 8 stambenih jedinica
FAZA IZGRADNJE: u pripremi